Musikterapi

Hvad er musik terapi

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

Musikterapien har et meget bredt virkefelt: lige fra børn til ældre mennesker:

Den anvendes bl.a. til at stimulere social interesse hos børn med autisme, i psykiatrien, hvor aktiv musiceren kan være vejen ud af psykisk isolation. I samspilsramte familier vil musikken kunne hjælpe familiemedlemmer til at dele og kommunikere følelser med hinanden.

Mennesker med demens får både glæden, selvværds- og fællesskabsfølelsen, når de er med til at synge eller lytte til kendte sange. Palliativt kan musikken give de døende en ikke medicinsk smertelindring samt nærvær og samhørighed med de pårørende.

Ord er ikke altid nødvendige

Musik terapi giver rigtig god mening, når vi ikke kan udtrykke os med ord.

Mennesker med demens har det meget svært med at udtrykke det de gerne vil.

Med svær demens er der meget få ord tilbage, eller ordene giver ikke mening.

Men mange har deres musikalitet intakt. Når vi spiller og synger, kan det for den demente skabe ro, tryghed og genkendelse.

Musikken kan blive et kommunikationsmiddel som fremmer oplevelser og erindringer.

Dementsramte kan vise sin glæde derved og dele den med andre. Det giver samvær og følelsen af at være. Ord er ikke altid nødvendige til det.

Musikterapeuten arbejder ofte sammen med andre faggrupper som læger, psykologer, specialpædagoger og personalet på plejecentrerne.

Undersøgelser viser, at hvis du spiller musik under personlig pleje, mindsker du agiteret adfærd hos personer med demens og øger deres samarbejdsvillighed.

Ved at nynne eller synge og med en bevidst faglig indsats, kan vi mindske brugen af magtanvendelse i demensplejen.

Musikken kan ligeledes genskabe lysten til at kommunikere hos dementsramte, som er blevet indadvendte. Den møder personen på et dybt indre plan og giver vedkommende en følelse af at blive mødt.

Fællesskabsfølelsen opstår. Noget som dækker væsentlige psykosociale behov i mennesket.

Selv har jeg arbejdet som musikterapeut på Hospice og hospitaler i det palliative team og er nu ansat i Demensplejen.