Om Anette

Musikken er

Lever

Lige nu

Musik er erindring

om en kraft

en energi

et lys

liv

HARPEN

Et fantastisk møde.

Det er som at komme hjem. Det her er min tone. Min klang.

Mange gode timer har jeg haft gennem mit uddannelses forløb og som færdig uddannet harpenist fra Paris 1984, begyndte mit professionelle liv.

Jeg har været så heldig at få lov til at arbejde med næsten alle områder indenfor musikkens verden: Solist, kammermusik, symfoniorkester, Big Band, cros over, jazz, folkemusik, komposition, teater, film, musikpædagogik og siden 2013 uddannet og praktiserende lyd og musikterapeut.

Det hele handler om musik

– Musik og lyd som udtryksmiddel og kommunikation.

Jeg har spillet i Norden, Europa, Grønland, Japan, USA og Mexico.

Mit hjerte har banket for den rendyrket musik og musik i teaterverdenen.

Igennem 30 år har jeg nydt at spille, komponeret og ageret som skuespiller for det unge såvel som det ældre publikum.

Aldrig er jeg gået på kompromis, men søgt efter, ud fra mine evner, den musik som bedst kunne beskrive/komplementere en tekst, eller et kropssprog.

At arbejde på tværs, giver inspiration til at udvikle mit udtryk.

Musik, teater, dans og kunst er en bred favnende betegnelse på samspil mellem mennesker.

– Kommunikation gennem musik og lyd optager mig mere og mere.
Som en abstrakt billedkunstner, søger jeg helt ind til musikkens og tonernes kerne.

Kan toner helbrede

Klangmassage er sidste skud på stammen. Et dejligt møde med klangskålenes helbredende klange og vibrationer. En blid måde at bringe kroppen tilbage til sin energetiske afbalancering mellem sind og krop.

Vokal lydterapi er et lidt mere udfordrende terapeutisk arbejde, hvor stemmen er det vibrerende værktøj. Ved at give en følelse eller smerte udtryk i én tone i stedet for ord, går du udenom hjernens rationale og kommer direkte ned på både sindets og kroppens ubevidste plan. De traumer og spændinger, der gemmer sig dér, bringes op til bevidstheden for at blive afkodet og frigivet. Til sidst bliver den nye erkendelse beskrevet med ord. Ofte manifesterer problemer i sindet sig som fysiske ubalancer i kroppen.

Musikterapi bygger på evidens baseret materiale, som viser at lyd og musik har en positiv indvirkning på krop, hjerne og sjæl. Musikken bliver derfor mere og mere anvendt i sundhedsvæsenet. Det kan være på den intensive afdeling, kræftafdelingen, børneafdelingen, den palliative afdeling, afdeling med psykiske lidelser m.m.

Jeg har erfaret hvordan lyd og musik giver lindring, glæde, mod og nærvær, som musikterapeut i sundhedssektoren på hospital, i demensplejen og på hospice.