Om Anette

Musikken er

Lever

Lige nu

Musik er erindring

om en kraft

en energi

et lys

liv

 

Siden jeg var ti år har jeg sunget og spillet musik. Først guitar, så klaver og så endelig, den store kærlighed:

HARPEN

Et fantastisk møde.

Det er som at komme hjem. Det her er min tone. Min klang.

Masser af knokkel og mange gode timer har jeg haft gennem mit uddannelses forløb og som færdig uddannet harpenist fra Paris 1984, begyndte mit professionelle liv.

Jeg har været så heldig at få lov til at arbejde med næsten alle områder indenfor musikkens verden: Solist, kammermusik, symfoniorkester, Big Band, cros over, jazz, folkemusik, komposition, teater, film, musikpædagogik og siden 2013 uddannet og praktiserende lyd og musikterapeut.

Aldrig kompromis

Det hele handler om musik: musik og lyd som udtryksmiddel og kommunikation.

Jeg har spillet i Norden, Europa, Grønland, Japan, USA og Mexico.

Mit hjerte har banket for den rendyrket musik og musik i teaterverdenen.

Igennem 30 år har jeg nydt at spille, komponeret og ageret som skuespiller for det unge såvel som det ældre publikum.

Aldrig er jeg gået på kompromis, men søgt efter, ud fra mine evner, den musik som bedst kunne beskrive/komplementere en tekst, eller et kropssprog.

At arbejde på tværs, giver inspiration til at udvikle mit udtryk.

Musik, teater, dans og kunst er en bred favnende betegnelse på samspil mellem mennesker.

– Kommunikation gennem musik og lyd optager mig mere og mere.
Som en abstrakt billedkunstner, søger jeg helt ind til musikkens og tonernes kerne.

Kan toner helbrede?

Vokal lydterapi er et terapeutisk arbejde med stemmen. Ved at give en følelse eller smerte én tone i stedet for ord, går du udenom hjernens rationale og kommer direkte ned på både sindets og kroppens ubevidste plan. De traumer og spændinger, der gemmer sig dér, bringes op til bevidstheden for at blive afkodet og frigivet. Til sidst bliver den nye erkendelse beskrevet med ord. Ofte manifesterer problemer i sindet sig som fysiske ubalancer i kroppen.

Musikterapi bygger på evidens baseret materiale, som viser at lyd og musik har en positiv indvirkning på krop, hjerne og sjæl. Musikken bliver derfor mere og mere anvendt i sundhedsvæsenet. Det kan være på den intensive afdeling, kræftafdelingen, børneafdelingen, den palliative afdeling, afdeling med psykiske lidelser m.m.

Selv har jeg erfaret lyd og musik give lindring, glæde, mod og nærvær, da jeg, som musikterapeut arbejdede på Hospice og Hospital. Denne erfaring bringer jeg med mig ind i demensplejen, hvor jeg nu er ansat.