Vokal lydterapi 

Lyd er vibration og er beslægtet med alt lys og liv

Et behandlingsredskab til forløsning af energimæssige ubalancer i krop&sjæl.

Dette gælder uanset om du vil af med et traume, en fobi, et fysisk problem, ændre en vane eller af med et mønster der ikke længere tjener dig.

Bokser du rundt i de samme mønstre og vaner, som giver dig resultater, du er utilfreds med?

Ønsker du at få lindret og transformeret

 • smerter
 • sorger
 • uvaner
 • og gamle blokeringer?

Vil du leve fra dit hjertes ønsker og i samklang med dig selv?

Jeg har haft gode erfaringer med

 • Stemmeproblemer
 • Blokering i forhold til at synge
 • Gamle overbevisninger
 • ADD
 • Selvværd
 • Angst
 • Præstationsangst
 • Eksamensangst
 • Stress
 • Traumer
 • Træthed
 • Handlingslammelse
 • Tinnitus nedsættelse

Spændinger/blokeringer i kroppen f.eks

 • Hoved
 • Skuldre
 • Nakke/hals
 • Hofte/lænden
 • Knæ
 • Fødder

Behandling med Vokal Lydterapi er

 • Vokal lydhealing
 • Åndedræts – arbejde
 • Udfoldelse af stemmen
 • Regressiv Cellesang

Vokal Lydterapi arbejder på celleplan

Du påvirker cellerne med din stemmes frekvens, da de også har en svingning/frekvens. Traumer og depressioner og andre blokeringer i kroppen opløses, transformeres og selvværdet genopbygges.

Med stemmen som værktøj mærker du roen, styrken og glæden indfinde sig i kroppen.

Metoden er både aktiv og receptiv

I den aktive lydterapi deltager du selv ved at give oplevelsen af årsagen en tone.
Derved er en selvhealingsproces i gang.
Vi har alle en indre tone; sjælens tone. Det er en ærlig og oprigtig tone som udtrykker, hvem du virkelig er. Den kommer dybt indefra; fra det guddommelige centrum, hvor alting begynder og hvorfra livskraften kommer.

I den receptive lydterapi modtager du lyd liggende behageligt på en briks, mens jeg ’synger’ til kroppens celler.

Vokal lydhealing/ den receptive behandling

Ved behandlingen lydscanner jeg klientens krop og finder resonnas-områder, hvor lyden finder genklang og forstærkes. Herigennem påvirkes cellerne og de ubalancer, der måtte være til stede.

En frigørelse af spændinger opstår/mærkes og en healingsproces kan begynde.

Du vil opleve dyb afslapning, ro, harmoni

Åndedræts-arbejde

Få en korrekt og bevidst vejrtrækning, så selvhealings-processer kan foregå ubesværet.

Dvs. at kunne frembringe en tone uden unødige spændinger i kroppen.

Udfoldelse af stemmen: at udvikle evnen til at gå ind i den vokale hengivelsestilstand/accept og tillade sig stemmens mangfoldighed.

Regressiv Cellesang og Tonen fra Himlen

Er en metode hvormed bunden energi frigøres fra cellerne.

Vi finder årsagen til spænding/blokering.  I stedet for ord, bliver årsagen udtrykt med en tone, som afspejler følelsen, som er knyttet til årsagen.

Øjeblikket hvor tonen/spændingen synges fri, synger man en ren klar og kraftfuld tone med overtoner. Den kaldes også  ’tonen fra himlen’ – og i dét sekund lydhealer man sig selv.

Efter frisyngningen oplever de fleste en salig frigørelse og en lettelse.

Hvordan lyder undertoner

Hvordan lyder overtoner